چگونگی رفتار خانم ها هنگام عصبانیت شوهر

زندگی همه ي وقت قرار نیست بر وفق مراد افراد پیش رود بلکه اوقاتی هم هست که مثلاً همسران عصبانی می شوند و غمگین میباشند. چگونگی برخورد با یك شوهر خشمگین، به میزان شكیبایی شما و میزان آسیبی كه به شما وارد می‌گردد، بستگی دارد. آزارهای عاطفی و روحی امری حقیقی اند و افراد گوناگون میزان صبر متفاوتی دارند.

رفتار با شوهر بداخلاق، كار ساده اي نیست. مردان اکثر كلامی میباشند و به همین دلیل باید اجازه دهید عصبانیت خود را بیرون بریزند. درحالی كه زنان تمام خشم خود را درون خود نگه می دارند و با گریستن آن را نشان میدهند. درمورد یك زوج متأهل، تمام خشم مرد متوجه زن خواهد بود چون او نزدیكترین فرد به شوهرش میباشد.

خشمی كه از طرف شوهرتان سر می‌زند، مستقیماً شما را هدف قرار نمی‌دهد. در این شرایط شما به اندازه كافی به احساساتی شدن گرایش دارید. اندیشیدن به شوهرتان كه همۀ وقت} با خشم برخورد می كند، باعث می‌گردد احساس فرومایگی كنید و این امری كاملاً طبیعی هست. شما باید یك قدم به عقب بردارید و عملاً به آن چه رخ داده هست بیندیشید و علتی كه در پس این رفتار وجود دارد را بیابید.

استرس، ناامیدی و ترس، مردان را خشمگین می كند. می‌توانید به همسرتان بگویید كه با اینكه میدانید او این روزها چه استرس فراوانی دارد و این مسئله وی را عصبی كرده هست، اما این موضوع باعث شده كه ارتباط زناشویی تان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. با همسرتان شفاف و روشن گفت وگو كنید و وی را بدون قید و شرط پشتیبانی كنید.

خیلی وقت‌ها همسران بر سر یک مسئله هر چقدر هم بی‌ارزش با هم ناسازگاری عقیده پیدا کرده و بار‌ها و بار‌ها از دست هم خشمگین می شوند. گاهی اوقات این عصبانیت ساعت‌ها طول کشیده و تبدیل به یک معضل میشود و‌گاه زود به آخر می رسد اما نکته اینجاست که چطور در مواقع عصبانیت خود را بازرسی کنیم تا به معضلات جدی‌تر گرفتار نشویم.

1- دلیل عصبانیت را فوراً پیدا کنید: زمانی‌هایي وجود دارد که به طور ناگهانی با عصبانیت همسرتان مواجه میشوید بدون آنکه بدانید او به چه دلیل خشمگین هست.گاهی رفتار عصبی همسرتان ممکن هست علتی خارج از منزل و ارتباط زناشویی داشته باشد بنابراین بهتر هست زن یا شوهر از دلیل عصبانیت همسرشان اطلاع پیدا کنند.

در این مواقع ترک کردن فرد خشمگین کار عاقلانه‌اي نیست زیرا تصور بر این هست که اگر وی را ترک کند او آرامش پیدا می کند در حالیکه این مسئله نه تنها بهبود پیدا نمی کند بلکه وضعیت را بد‌تر خواهد کرد. زیرا هجوم افکار همراه با تنش و عصبانیت در مواقع تنهایی وی را‌‌ رها نخواهد کرد.

2- آرام باشید: عصبانیت، غذای عصبانیت هست. وقتی همسرتان خشمگین هست و شما دلیل عصبانیت آن را فهمیده‌اید، حتی اگر شما موضوع عصبانیت او باشید کوشش کنید در آن موقعیت شما نیز خشمگین نشوید زیرا به هم ریختن وضعیت و فضا تنها باعث ادامه مشاجرات شده و وضعیت را بد‌تر از پیش خواهد کرد.در آن موقعیت کوشش کنید آرام باشید حتی اگر حق با شما باشد و بحث درمورد موضوع را به وقت دیگری موکول کنید.

3-با همسرتان همدردی کنید: اگر شما هم احساس عصبانیت می کنید و از احساس عصبانیت همسرتان غمگین هستید این احساس خود را به زبان آورید زیرا اگر فرد خشمگین بداند که همسرش احساسات حقیقی‌اش را انکار کرده و نسبت به موضوع پیش آمده بی‌تفاوت هست، خشم‌اش اکثر میشود.

4-از شگرد رکوردشکنی بهره گیری کنید: غالب اوقات عرف منزل شما این هست که پس از چند روز قهر مجدد صلح برقرار شود. حال شما از‌‌ همان ابتدا پیش قدم شده و این عرف کهنه را بشکنید.عصبانیت و کشدار کردن ماجرا را به روزهای بعدی موکول کنید و با آرامش به حرف‌هاي همسرتان گوش فرا دهید. اگر هنگام صحبت پیرامون موضوع پیش آمده مقوله عصبانیت را فراموش کنید. آرامش، همه ي چیز را حل خواهد کرد.

5-به هیچ وجه همسرتان را به سخن گفتن واردار نکنید :مردها وقتی خشمگین اند نیاز دارند که در سکوت و آرامش درمورد احساس شان فکر کنند و تنها پس از آنکه مدتی را با خود خلوت کردند می‌توانند درمورد آن حرف بزنند. به طور کلی یک مرد تنها زمانی احساس می کند به سخن گفتن نیاز دارد که مطمئن شود سخن گفتن اطلاعاتی راکه او برای حل مشکلش به آن نیاز دارد،

در اختیارش قرار میدهد؛ برای نمونه اگر کسی در مورد او دچار برداشت نادرستی شده یا موجب رنجش او شده باشد، مرد حرف میزند تا سوء تفاهم ایجاد شده از بین برود.یک مرد فقط وقتی در حال عصبانیت حرف میزند که یقین داشته باشد حق با اوست. بنابراین به هیچ وجه نباید مردی راکه نمیخواهد حرف بزند،

به سخن گفتن وادار کرد. وقتی مرد خشمگین هست زن باید به او فرصت بدهد تا به اندازه کافی در مورد ناراحتی اش فکر کند. این فرصت را نیاز مرد تعیین می کند نه حوصله زن؛ پس بهتر هست زن چشم براه بماند تا مرد گذشته از سخن گفتن درمورد آن چه ناراحتش کرده، کمی آرام شود.

برترین زمان سخن گفتن با مرد چه وقت هست؟
برترین زمان سخن گفتن با مرد، زمانی هست که مرد به اندازه کافی فرصت داشته درمورد مشکلش فکر کند، احساسات منفی اش را رها کرده و مجدد با احساسات مثبتش ارتباط برقرار کند. اگر مرد بعد از این مدت زمان که در تنهایی گذراند هنوز هم غمگین بود، نباید با سوال پیچ کردن، وی را برای بحث و صحبت تحت فشار قرار دهید.

تا روز بعد چشم براه بمانید و بعد از او بپرسید: «آیا موضوعی هست که بخواهد درمورد آن با شما حرف بزند؟» اگر او گفت: «چیزی نیست» و هم چنان گرم و دوست داشتنی رفتار نکرد، لازم هست گذشته از این که از غارش بیرون بیاید زمان بیشتری داشته باشد تا احساس مثبتی پیدا کند. درست همانگونه که ممکن هست مریضی سرماخوردگی

دیگری مسری نباشد اما هنوز علامت هاي آن موجود باشد، مرد نیز ممکن هست احساسات و مشکلاتش را حل کرده باشد، اما نیاز داشته باشد گذشته از این که احساسات گرم و صمیمانه اش پدیدار شود احساس کند همسرش وی را دوست دارد و از او قدردانی می کند.