کاهش وزن با انجام کارهای خانگی

کاهش وزن با انجام کارهای خانگی! مورد جالبی اسـت، خصوصا برای خانم هاي مادر و خانه دار کـه وقت یا حوصله باشگاه رفتن را ندارند، فعالیت هاي خانگی وقتی اصولی و هدف مند انجام شوند می‌توانند بـه کاهش وزن کمک شایانی کنند، البته برای گرفتن نتیجه بـه صبر و زمان نیاز دارید. در ادامه این مطلب فعالیت ها و ورزش هاي خانگی برای کاهش وزن را بررسی میکنیم.

شستن ظروف باعث لاغری مشود

کاهش وزن با انجام کارهای خانگی | ورزش های خانگی برای خانم ها

شستن ظرف ها نه تنها اضطراب را کم می‌کند بلکه سلامت کلی بدن را نیز تقویت می کن. اگر روزانه ۱۵ دقیقه ظرف بشوئید در هفته ۵۶۰ کالری می سوزانید کـه برابر اسـت با ۲۵۰۰ متر شنا کردن. هنگامیکه پشت سینک ایستاده اید چند مرتبه پاها را بالا ببرید تا عضلات ران و پاها نیز تقویت شود.

جارو برقی کشیدن باعث کاهش وزن می شود

۳۰ دقیقه جارو برقی کشیدن برابر اسـت با ۱۵ دقیقه ورزش کیک بوکسینگ کـه در نیم ساعت ۹۰ کالری می سوزاند. جارو کشیدن ورزش خوبی برای بازوها، پاها و عضلات هسته اسـت. بـه علاوه در تحقیقات بـه این نتیجه رسیده اند کـه جارو کشیدن در کارهای خانه بـه سلامت قلب کمک میکند و طول عمر را زیاد می‌کند.

شستن لباس ها باعث کم شدن وزن می شود

کاهش وزن با انجام کارهای خانگی | ورزش های خانگی برای خانم ها

فقط با پر کردن و خالی کردن خودرو لباسشویی حدود ۷۸ کالری می سوزانید. اینکار شامل آویزان کردن لباس ها روی رخت آویز هم می‌شود کـه برابر اسـت با ۱۰۰ دراز نشست. اگر با دست لباس می شویید در عرض نیم ساعت ۱۰۰ الی ۲۰۰ کالری می سوزانید. بـه علاوه عضلات دستها نیز تقویت می‌شود. هنگام شستن و آب کشیدن لباس ها حرکت ورزشی اسکوات را تمرین کنید.

کاهش وزن با تمیز کردن حمام

۱۵ دقیقه شست و شوی وان حمام برابر اسـت با ۳۰ اسکوات پرشی. با اینکار خانگی ۱۰۰ کالری می سوزانید بـه علاوه عضلات بازوها و شانه ها نیز تقویت میشود. تا جاییکه می‌توانید سرعت تمیز کردن را بالا ببرید تا سرعت ضربان قلب هم بالا برود.

کاهش وزن با مرتب کردن تخت

نخستین کاری کـه صبح ها بعد از بیدار شدن انجام می‌دهیم مرتب کردن تخت اسـت. باید بگویم کـه اینکار ساده چندین فواید سلامتی دارد. مثل تقویت سطح انرژی و ایجاد احساس موفقیت و سلامت.

کاهش وزن با انجام کارهای خانگی | ورزش های خانگی برای خانم ها

کسانی کـه هرروز صبح تخت خودرا مرتب می‌کنند شبها خواب آرام تری نسبت بـه کسانی کـه اتاق خواب نامرتب رها می‌کنند دارند. تحقیقات نشان داده اسـت عوض کردن روتختی هاي یک خانواده ۴ نفره در ۱۵ دقیقه ۶۵ کالری می سوزاند کـه برابر اسـت با ۱ کیلومتر پیاده روی.

اتو کردن لباس ها باعث کم شدن وزن

کاهش وزن با انجام کارهای خانگی | ورزش های خانگی برای خانم ها

۳ ساعت اتو کردن در هفته منجر بـه سوزاندن ۴۲۰ کالری می‌شود کـه برابر اسـت با کلاس هاي زومبا. اینکار خانگی عضلات بازو را تقویت می‌کند. البته باید مراقب باشید کـه هنگام اتو کشیدن لباس ها خم نشوید و بهتر اسـت ایستاده اینکار را انجام دهید. هنگام اتو کشیدن سبد لباس ها را روی زمین قرار دهید تا محبور باشید برای برداشتن لباس ها خم شوید و بـه عضلات کشش وارد کنید.

کاهش وزن با غذا پختن

کاهش وزن با انجام کارهای خانگی | ورزش های خانگی برای خانم ها

با ۳۰ دقیقه آشپزی ۷۵ کالری می سوزانید. خرد کردن، سرخ کردن و هم زدن غذا ورزش هاي خوبی برای بازوها بـه حساب می‌آیند. بـه علاوه ایستاده غذا پختن ورزشی برای عضلات هسته محسوب می‌شود. اگر میخواهید هنگام آشپزی کالری بیشتری بسوزانید خمیر غذاها را خودتان درست کنید.